جذاب ترین زنان در دنیا براساس تازه ترین رده بندی بر مبنای رنگ پوست و چهره و ساختر بدنی دسته بندی شده اند که به ترتیب زیر می باشند.

untitled

روسیه

untitled

برزیل

untitled

آلمان

untitled

هلند

untitled

ایران

untitled

کره- مصر و لبنان در مقام های بعدی قراردارند.

 

ارسال نظر