داستان یارانه ماه رمضان  : وزیر تعاون روز گذشته گفته بود مبلغ یارانه رمضان معادل یارانه معیشتی است.

- بر این اساس باید برای خانوارهای یک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانوارهای پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز می‌شد.

- اما پیام‌های مخاطبان نشان می‌دهد که مبلغ واریزی برای خانواده‌ها کمتر از میزانی است که وزیر گفته است. مشخص نیست که مبنای واریز چه بوده است.

 

ارسال نظر