قتل مادر و دختر : متهم 51 ساله در کالیفرنیا پس از خشونت خانگی و درگیری خانوادگی همسر و دخترش را با ضربات پی در پی چاقو به قتل رسانده و اجسادشان را در حمام و گاراژخانه رها کرده است.گزارش های پلیس نشان می دهد که متهم زمانی دستگیر شد که کارمندان معاینه بهزیستی از خانه شان بازدید کردند و موضوع جنایت های هولناک این مرد روانی را به پلیس گزارش دادند.

قتل

بنا بر اطلاعات منتشر شده جسد همسر این مرد در گاراژ و جسد دختر 11ساله را درحمام خانه در حالی یافتند که ساعت ها از مرگشان می گذشت و قاتل در کنارشان در خانه با خونسردی حضورداشته است.

در حال حاضر رسیدگی به پرونده آغاز شده است.

 

 

 

ارسال نظر