موضوع باردای مرحومه آزاده نامداری یکی از موضوعاتی بود که از لحظه ایی که خبر درگذشت آزاده نامداری منتشر شد ذهن همه را درگیر کرده بود چون در صورت مثبت بودن این موضوع فرضیه خودکشی به کل منتفی می شد امروز و بعد از خاکسپاری مرحومه ازاده نامداری فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که دوباره این موضوع را بر سر زبان ها انداخته است، به راستی که نباید بعضی از حرفها زده بشود همونطور که پدرش در سر مزار آن مرحوم گفت او از حاشیه سازان نمی گذرد.

ارسال نظر