جمعیت سربازان امام زمان در دستان ماست!!!!

امام جمعه یزد: فرزندآوری راه نجات کشور است .کم شدن جمعیت شیعه، به معنای کم شدن سربازان امام زمان است. اگر جمعیت کشور کم شود، چند سال دیگر صیانت از کشور دشوار می‌شود و دشمنان به راحتی بر ما مسلط می شوند.کم شدن جمعیت شیعه به معنای کم شدن سربازان امام زمان (عج) و کم شدن دوستداران اهل بیت(ع) است.

Screenshot_2021-03-24 Instagram

تولید دیگری که می تواند کشور ما را نجات دهد، فرزندآوری است. اینکه عده ای از ترس تامین رزق و روزی فرزند نمی آورند، خیانت است.

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر