ساعت رسمی دیگر در اول فروردین و اول مهر تغییر پیدا نمی کند.

همانطور که همگان می دانند ساعت رسمی روز اول فروردین یک ساعت به جلو و در روز اول فروردین یک ساعت به عقب بر می گردد اما این کار تبعات زیادی دارد از این رو هر از چند گاهی صحبت از حذف این روش به گوش میرسد.

طرح مجلس برای تثبیت ساعت رسمی کشور

«ابوترابی» نماینده مجلس: دو سال است که دیگر قانون تغییر ساعت رسمی در اروپا اجرا نمی‌شود.

Screenshot_2021-03-21 آخرین خبر on Instagram “طرح مجلس برای تثبیت ساعت رسمی کشور «ابوترابی» نماینده مجلس دو سال است که دیگ[...]

اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور باعث به هم خوردن سیستم بدن شده و تبعات روحی و روانی برای مردم به همراه دارد برای همین باید زمان مانند گذشته ثابت باشد.

تلاش داریم طرح تغییر ساعت رسمی کشور تا قبل از آغاز ماه مبارک رمضان در مجلس تصویب و اجرایی شود.

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر