این عکس در فضای مجازی بازتاب بسیاری داشت

 پیک چهارم کرونا :

زن میان سالی که به همراه دو فرزند و همسرش همزمان مبتلا به کرونا شدند پس از بستری در بیمارستان در اتاق های مختلف بستری شدند در همان دو روز اول فرزندان این زن  بر اثر عفونت کرونا فوت شدند و همسر او به کما رفت وقتی بعد از دو روز زن میان سال کرونایی بهونه خانواده اش رو گرفت پرستاران دستکش ها را از آب گرم پر کردند و روی دستانان زن کرونایی گذاشتند و هر بار زن به هوش می آمد بهش می گفتند همسرت دستانت را گرفته است واو هم با گرمی دستان همسرش دوباره می خوابید.

کرونا

ارسال نظر