بعد از صحبت های حامد بهداد در یک برنامه تلویزیونی راجع به سریال دل ، منوچهر هادی تصمیم گرفت پاسخ حرف های اورا بدهد.

هفته گذشته حامد بهداد میهمان یک برنامه تلویزیونی بود که مجری برنامه از حامد بهداد پرسید که پشیمان نیستی توی سریال دل با این همه انتقاد فعالیت کردی که حامد بهداد پاسخ داد :خیر من همه کارهایی که کردم را به عهده میگیرم چه خوب و چه بد. بعد از این صحبت ها منوچهر هادی که کارگردانی این مجموعه را بر عهده داشت لب به سخن گشود و از حامد بهداد تقدیر و تشکر کرد.

حامد بهداد

منوچهر هادی برای حامد بهداد اینگونه نوشت:

حامد بهداد عزیز:

‎یه چیزایی یاد گرفتنی نیست و وقتی یادت میدن ممکنه دوباره فراموش کنی.

‎یه چیزایی باید تو وجود آدم باشه، تو ذات آدم، تو سرشتش.

‎در تمام مدت کار و بعد اون یکرنگ و متعهد به نقش و وفادار به مجموعه بودی. خیلی از دوستانمون با چندتا انتقاد خودشونو پنهان کردن و بی مهری و بی معرفتی شون ثابت شد به من، که خودشونم میدونن کیا هستن.

‎ولی وجود سرشار از تعهد تو به نقش و بازیگری و شناخت و معرفت انسانیت در سریال دل همراه من بوده و هست، شاید ناخواسته از سمت تو، ولی هست.

‎دم معرفت و شعورت گرم داداشی.

‎این روزها در میخواهم زنده بمانم

‎میدرخشی و لذت دیدار تو نصیب من می‌شود، زیاد.

‎بمان و بدرخش همچنان برای سینما و مخاطب فهیم این هنر ناب.

889898989898

.

 

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر