دور دور های خیابانی زندگی را از دو دختر گرفت.

دو دختر که در دور دور های خیابانی با دو مرد آشنا شدند بعد از گذشت چند ماه از رابطه شان دیگر آبرویی در شهر ندارند. داستان از این قرار بود که دو مرد که بعدا مشخص شد متاهل هم بوده اند در زمینه خرید و فروش خودرو فعالیت داشته اند و بعد از مدتی به بهانه اینکه کارت بانکی خود را گم کرده اند اقدام به گرفتن کارت بانکی دختران کردند.بعد از مدتی مشخص شد مردان شیاد مبالغ زیادی را از طریق سایت دیوار از مردم بابت بیعانه فروش خودرو می گرفتند و از طریق کارت بانکی دختران بیچاره برداشت می کردند.

دور دور

این پرونده همچنان در جریان هست و مقامات قضایی به دنبال دو مرد شیاد هستند.

در حال حاضر هر دو دختر تا اثبات اظهاراتشان در بازداشت به سر می برند و آبرویشان رفته است آنها در حال حاضر 23 شاکی خصوصی دارند.

 

ارسال نظر