به یاد مرحومه آزاده نامداری

چند روز یکی دیگر از سلبریتی های جوان ایران چشم از جهان گشود ،مرحومه آزاده نامداری که مورد بی رحمی خیلی ها قرار گرفته بود خیلی زود ازمیان ما رفت مطمئنا خیلی زود از یادها می رود مثل خیلی دیگر از هنرمندانی که پر کشیدند، روحشان شاد و یادشان گرامی.

 

  • Screenshot_2021-03-30 بازیگران_کلیپ on Instagram “روحشون شاد و یادشان گرامی کپی ممنوع🛑 bazigran_clip bazigran_clip bazigra[...](9)
  • Screenshot_2021-03-30 بازیگران_کلیپ on Instagram “روحشون شاد و یادشان گرامی کپی ممنوع🛑 bazigran_clip bazigran_clip bazigra[...](8)
  • Screenshot_2021-03-30 بازیگران_کلیپ on Instagram “روحشون شاد و یادشان گرامی کپی ممنوع🛑 bazigran_clip bazigran_clip bazigra[...](7)
  • Screenshot_2021-03-30 بازیگران_کلیپ on Instagram “روحشون شاد و یادشان گرامی کپی ممنوع🛑 bazigran_clip bazigran_clip bazigra[...](6)
  • Screenshot_2021-03-30 بازیگران_کلیپ on Instagram “روحشون شاد و یادشان گرامی کپی ممنوع🛑 bazigran_clip bazigran_clip bazigra[...](5)
  • Screenshot_2021-03-30 بازیگران_کلیپ on Instagram “روحشون شاد و یادشان گرامی کپی ممنوع🛑 bazigran_clip bazigran_clip bazigra[...](4)
  • Screenshot_2021-03-30 بازیگران_کلیپ on Instagram “روحشون شاد و یادشان گرامی کپی ممنوع🛑 bazigran_clip bazigran_clip bazigra[...](3)
  • Screenshot_2021-03-30 بازیگران_کلیپ on Instagram “روحشون شاد و یادشان گرامی کپی ممنوع🛑 bazigran_clip bazigran_clip bazigra[...](2)
  • Screenshot_2021-03-30 بازیگران_کلیپ on Instagram “روحشون شاد و یادشان گرامی کپی ممنوع🛑 bazigran_clip bazigran_clip bazigra[...](1)
  • Screenshot_2021-03-30 بازیگران_کلیپ on Instagram “روحشون شاد و یادشان گرامی کپی ممنوع🛑 bazigran_clip bazigran_clip bazigra[...]
آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر