والدین کودک آزار بچه های خود رادستبند زده بودند

روایتی دیگر از کودک آزاری :

متهمان زمانی دستگیر شدند که پدر بی رحم به دنبال پسر 11ساله اش به مدرسه آمده و پسر رفتار های غیر عادی از خود نشان داده است از این رو ماموران حفاظتی مدرسه به وی ظنین شده و با بازرسی خودرواش دو کودک 7 و 10ساله ای را یافتند که درون خودرو پدرشان با دستبند نشسته بودند.

با شکایت ماموران حفاظتی مدرسه پرده از جنایت زوج بی رحم برداشته و آن ها دستگیر شدند.

به گفته سخنگوی پلیس ، هر 3 پسر بچه 7 ، 10 و 11 ساله در زیر زمین خانه بدون آب و غذا نگهداری شده و به دست هایشان دستبند زده شده و پدرشان آ نها را مجبور کرده که در زیر زمین بدون نور و سرویس بهداشتی روی زمین بدون تشک بخوابند و هر بار آن ها اعتراض می کردند فرزندانش را به باد کتک می گرفت.

گفتنی است که دو متهم مدعی شدند که این کار را برای تربیت درست فرزندانشان کردند .

کودک آزاری

کودک آزاری

ارسال نظر