مرد متجاوز از آشنایی قربانی سوء استفاده کرد.

مرد جوان که 25 سال پیش یک معلم را پس از تجاوز بی رحمانه به قتل رسانده بود شناسایی شد.

 متهم محکوم شده در سال 1995 یک معلم را که از آشنایان وی بوده ربوده و پس از تجاوز بی رحمانه با بستن دستانش به قتل رسانده است.

از آن زمان تاکنون ماموران پلیس آمریکا موفق نشده بودند تا قاتل زن جوان را پیدا کنند تا این که با استفاده از تکنولوژی جدید و استفاده از نمونه دی ان ای قاتل و بررسی شاخه های خانوادگی دی ان ای در سیستم های کامپیوتری پرده از جنایت این مرد برداشته شد.

به گفته سخنگوی پلیس ، در جریان تحقیقات پلیس مشخص شد که قربانی در شب عروسی متهم ساقدوش وی بوده و آن ها از قبل با یکدیگر آشنایی داشتند همین موضوع سبب شده بود تا قاتل از اعتماد قربانی سوء استفاده کرده و او را فریب دهد و پس از تجاوز وآزار به قتل برساند.

در حال حاضر رسیدگی به پرونده آغاز شده است.

تجاوز

 

ارسال نظر