جسد دبیر سفارت سوئیس به پزشکی قانونی منتقل شد

خانم سیلوی برونر ۵۱ ساله و سفیر سوئیس در تهران و شاغل در دفتر حافظ منافع آمریکا در بامداد امروز در محل سکونتش از طبقه ۱۷ برجی در نیاوران سقوط نموده که جسد بی جان وی امروز صبح در باغچه پایین بالکن کشف گردیده است.

کالبدشکافی و نمونه برداری جسد دبیر اول سفارت سوییس

بررسی های قضایی با حضور قاضی قتل و کارشناسان صحنه جرم به صورت دقیق انجام گردید و جسد جهت کالبدشکافی و نمونه برداری و تعیین علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شد.

مسئولان سفارت در جریان دقیق موضوع قرار گرفته اند.

اظهار نظر در خصوص علت فوت منوط به بررسی های قضایی می باشد1063105_441

سفیر سوئیس در ایران

سفیر سوئیس در ایران

 

ارسال نظر