نوزاد معصومی که توسط پدر و مادر بی لیاقت درون سطل زباله رها شده .

 یک نوزاد سرراهی در تبریز توسط مردم پیدا شده که تحویل بهزیستی شد.

به گفته شاهدان عینی، این نوزاد عصر امروز در گونی سفید قرار داده و کنار سطل زباله در شهرک اندیشه تبریز رها کرده بودند.

ظاهرا از بند ناف نوزاد معلوم بود تازه به دنیا آمده که با هوشیاری پاکبان شهرداری از گزند سرما و خطرات دیگر نجات یافت!

این نوزاد با کمک همسایگان و توسط کلانتری به بهزیستی انتقال یافت.

ارسال نظر