دقایقی پیش اتفاق افتاد

بزرگی : 2.6

محل وقوع : ارجمند، تهران

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی : 1400/02/13 17:16:55.2

طول جغرافیایی : 52.39 E

عرض جغرافیایی : 35.69 N

عمق : 10 کیلومتری

نزدیک شهر ها :

18 کیلومتری ارجمند، تهران

23 کیلومتری آب سرد، تهران

25 کیلومتری کیلان، تهران

شهروندان در نزدیکی تهرانپارس و نارمک از لرزش زمین خبر دادند.

ارسال نظر