حمله به یک زن در فرشگاه توسط مرد شیطان صفت

 روایت یک تجاوز :به تازگی فیلمی در فضای مجاز و شبکه های اجتماعی منتشره شده که در آن مردی با چاقو به فروشنده یک مغازه لوازم آرایشی که زن است هجوم می برد و قصد تعرض به او را داشته اما با مقاومت زن روبه رو می شود و در نهایت آن مرد پا به فرار می گذارد.

 

ارسال نظر