واکسن های مردم در دست اقوام مدیر بود

دقایقی قبل خبری مبنی بر برکناری دکتر ناصر ملک‌پور، رئیس بیمارستان مدرس توسط دکتر علیرضا زالی، به دلیل اختصاص واکسن سهمیه این بیمارستان به نزدیکان خود که خارج از سند ملی واکسیناسیون کروناست، منتشر شد.

ظاهراً چند روز قبل دکتر حسام علیرضایی به عنوان رئیس جدید بیمارستان مدرس منصوب شده است.

بیمارستان

ارسال نظر