پسر عاشق پیشه وقتی فهمید دختر مورد علاقه‌اش قصد پایان دادن به ارتباط دوستی دارد او را به آتش کشید. اول اردیبهشت، رهگذران و افرادی که در پارک شهرک ولیعصر بودند پسر جوانی را دیدند که در یک چشم بر هم زدن محتویات یک ظرف را روی دختر جوانی که در چند قدمی‌اش بود ریخت و کبریت را کشید. دختر جوان که در میان شعله‌های آتش گرفتار شده بود و می‌سوخت از مردم کمک می‌خواست و پسر ۲۵ ساله هم پا به فرار گذاشت.

دختر جوان پس از انتقال به بیمارستان تحت درمان قرار گرفت وی که از ناحیه پا و دست دچار سوختگی شده بود در تحقیقات گفت: مدتی قبل با ایمان آشنا شدم، بعد از مدتی او به من ابراز علاقه کرد و پیشنهاد ازدواج داد اما به خاطر اخلاق و رفتارش حاضر به این کار نبودم و از او خواستم به این دوستی پایان بدهیم.

آتش سوزی

روز حادثه در پارک با هم قرار گذاشتیم تا خداحافظی کنیم اما دوباره سر مسائل قدیمی بحث‌مان شد و ایمان به سمت موتورش رفت و با یک ظرف بنزین به سمت من آمد. بنزین را روی من ریخت و کبریت را کشید. وقتی شعله ور شدن مرا دید سوار بر موتورش شد و از محل فرار کرد و با کمک مردم به بیمارستان منتقل شدم.

پسر جوان بعد از بازداشت منکر آتش افروزی شد و گفت: من این کار را انجام ندادم. آن روز در پارک با فرانک قرار گذاشتم اما بعد از چند دقیقه دعوایمان شد. ناگهان فرانک از داخل کیفش بطری درآورد و روی خودش ریخت و کبریت کشید و خودش را آتش زد. آنقدر از این موضوع ترسیده بودم که فرار کردم.

در حالی که پسر جوان منکر آتش افروزی است، شاهدان مدعی شدند که مشخصات ایمان با همان کسی که دختر جوان را به آتش کشیده یکی است.

 

 

ارسال نظر