پزشکی در کالیفرنیا به جرم تجاوز و دست درازی به سه پرستار دستگیر شد. وی در اعترافات خود مدعی شد که سه پرستار با میل خود با او همخواب شدند…

گزارش پلیس حاکی از آن است متهم که متخصص قلب و عروق بوده سه پرستار بخش را مورد دست درازی قرار داد و به آنها تجاوز کرد، که با شکایت سه قربانی به اداره پلیس متهم دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفت. وی در اعترافات خود مدعی شد که سه پرستار با میل خود با او همخواب شدند اما دوربین بیمارستان لحظه آزار و اذیت و تقلای سه زن جوان را نشان می دهد که به خاطر دست درازی او به شدت اذیت شدند. در حال حاضر با شکایت سه زن متهم از کار تعلیق و پرونده پزشکی اش باطل شد تا رسیدگی شود.

untitled     untitled

untitled

 

ارسال نظر