بعد از یک روز بی خبری جسد پرستار پیدا شد.

غروب پنج شنبه 2 اردیبهشت 1400 بود که ماموران کلانتری 164 قائم با جسد دختر جوانی که در صندلی عقب خودرویش به کام مرگ فرو رفته بود قرار گرفتند و خیلی ماجرای پیدا شدن جسد این دختر که پرستار یکی از بیمارستان های تهران بود به بازپرس ویژه قتل مخابره شد.

خودکشی پرستار جوان داخل خودرویش

بازپرس محمد وهابی از شعبه 2 دادسرای امور جنایی تهران همراه تیمی از کارآگاهان اداره 10 پلیس آگاهی تهران برای تحقیقات پای در صحنه جرم گذاشته و با جسد دختر جوان که در صندلی عقب خودرویش خوابیده روبرو شدند و بررسی های تیم تشخیص هویت نشان از آن داشت که یک روز از مرگ این دختر جوان می گذرد.

تحقیقات میدانی کلید زده شد و ماموران پی بردند که دختر جوان روز گذشته از بیمارستان خارج شده اما به خانه بازنگشته است تا اینکه همکاران او در نزدیکی بیمارستان بودند خودروی همکارشان را مشاهده می کنند و با جسد وی در صندلی عقب خودرو روبرو می شوند.

ماموران با توجه به آنژیوکت که داخل دست خانم پرستار جوان بود و قرص های بیهوشی و ظرف های آن کنار روی صندلی عقب بود که شواهد نشان از آن دارد که وی داخل خودرویش دست به خودکشی زده است.

بنا بر این گزارش، بازپرس وهابی در این مرحله دستور داد تا جسد دختر جوان به پزشکی قانونی منتقل شود تاعلت مرگ مشخص شود و تحقیقات برای مشخص شدن انگیزه این پرستار جوان در دستور کار ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

خودکشی

ارسال نظر