پاکبان ها جزو زحمتکش ترین افراد این جامعه هستند که با کم ترین حقوق دریافتی بیشترین کار مفید را در شهرها انجام می دهند ، اکثر آنها حتی بیمه درمانی هم ندارند.

فیلم دختری که در پارک شهر خرم‌آباد جای پدرش نظافت می‌کند در شبکه‌های اجتماعی وایرال شده است؛ او می‌گوید دست و پای پدرش درد می‌کند.

ارسال نظر