دختر 22 ساله و چشم رنگی قربانی غیرت کاذب شد.

پلیس آمریکا مرد 48 ساله ای را به جرم قتل دخترش دستگیر کرد.

متهم پس از مشاجره با دخترش او را به قتل رسانده و جسد قربانی 22 ساله را در آتش سوزانده است.

گزارش های پلیس نشان می دهد که متهم پس از دستگیری اعتراف کرد پس از کار به خانه بازگشت و هنگامی که متوجه شد دخترش قصد دارد با دوستان خود از خانه خارج شود از روی غیرت با وی وارد بحث و مشاجره شده و او را به قتل رسانده است.وی در ادامه اعترافاتش گفت که با به آتش کشیدن خانه تلاش کرده تا جسد دخترش را از بین ببرد اما با تماس همسایه ها و حضور ماموران پلیس در صحنه جرم پرده از جنایت قاتل بی رحم برداشته شد.

گفتنی است که تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

قتل

ارسال نظر