امروز یک مرد دارای اعتیاد در منطقه نعمت آباد تهران بر اثر برخورد با قطار دقیقا روی ریل راه آهن نصف شد. خبر در همین حد کوتاه است و فاجعه در همین حد بزرگ؛ فاجعه بی‌جایی معتادان متجاهر، مصیبت بی‌پناهی آن‌ها، درد بی‌سامان بودن این قشر که همه تردشان می‌کنند و ساده از کنارشان می‌گذارند.

در یک لحظه زندگی‌اش تمام شد. کسی نمی داند که چرا آن موقع روی ریل افتاده بود؛ شاید خمار بوده و شاید هم نشئه. هرچه هست لابد حواسش نبوده که قطار مرگ در حال نزدیک شدن به اوست، آنچه می دانیم این است که او سیاهی قطار را ندیده و ناگهان ... .

untitled

untitled

untitled

untitled

untitled

ارسال نظر