گزارش تجاوز : بنا به گزارش پلیس محلی حدود یک ماه قبل همسر این مرد از وی به پلیس شکایت کرده بود که همسرش دو دخترشان را مورد تجاوز قرار داده و آن ها به آزار و اذیت جنسی پدرشان نزد وی اعتراف کردند.

در پی شکایت این زن به اداره پلیس دستور بازداشت متهم صادر شد و او با قرار وثیقه 50 هزاردلاری تنها 16 روز در زندان ماند و آزاد شد اما چند روز بعد از آزادی متهم همسر و دو دخترش را به طرز وحشتناکی مورد تجاوز قرار داد و به قتل رساند و اجسادشان را رها کرد.

در جریان تحقیقات پلیس اجساد به پزشکی قانونی منتقل شده و پیگیری پلیس برای دستگیری متهم فراری آغاز و پس چند روز در دام قانون گرفتار شد.

تجاوز

 

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر

 

روی خط رسانه

دیگر رسانه ها