جزئیات بازداشت و محاکمه او :

دستگیری مشهور ترین بازیگر فیلم های غیر اخلاقی به جرم قتل :

بر اساس گزارش پلیس، استفانی کلیفورد 42 ساله که تاکنون چندین بار ازدواج کرده است پدر یکی از فرزندانش را با چاقو به قتل رساند و انگیزه اش برای قتل پسرش بوده است.

استفانی کلیفورد در بازجویی هایش گفت: با همسرم به خاطر پسرمان دچار اختلاف شدم به او گفتم تا برای پسرمان زندگی مرفه بسازد اما مقاومت و مخالفت های او موجب شد تا بدون توجه به عواقبش با او درگیر شده و با چاقو همسرش را به قتل برساند.

به گفته بازپرس پرونده، استفانی کلیفورد یکی از مشهورترین بازیگر فیلم غیر اخلاقی بوده که درآمد زیادی از این راه داشته اما به خاطر این که همسرش وظایف پدری اش را انجام دهد با او درگیر شده و این قتل را نیز مرتکب شده است.

متهم پس از تکمیل پرونده به دادگاه آیداهو منتقل شد و قاضی پرونده کاترینا را به جرم قتل به 10 سال زندان محکوم کرد.

بازیگر فیلمهای غیراخلاقی

ارسال نظر