امر عبدالشافی رئیس دایره تحقیقات اداره پلیس قاهره با اعلام این خبر گفت: یک واحد آپارتمان شناسایی شد که مدیریت آن با فردی به نام احمد بود.

وی افزود: در این آپارتمان افرادی اقدام به قاچاق مواد مخدر و اقدام به برقراری رابطه های شوم می کردند. رئیس اداره تحقیقات پلیس خاطرنشان کرد: در جست وجو از این آپارتمان علاوه بر مواد مخدر و داروهای غیر مجاز جنسی یک اسلحه غیر مجاز نیز کشف شد.

خانه فساد

عبدالشافی افزود: در این خانه تیمی چهار زن به نام های یاسمین، امنیه، هدیر و ایناس حضور داشتند که در کارهای شیطانی احمد شرکت داشتند. وی بیان کرد: احمد به هر کدام از کارکنان خود یک دوم از سود کارهای کثیف خود سهم می داد تا دست او را رو نکنند. احمد و کارکنان شیطان صفتش دستگیر شدند و پرونده برای رسیدگی به دادستانی فرستاده شد.

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر

 

روی خط رسانه

دیگر رسانه ها