گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

❗️بزرگی : 5.3

 محل وقوع : Panjwin، عراق (نزدیک شهرستان مریوان)

 ⏱ تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی : 1400/01/17 19:42:23.6

 طول جغرافیایی : 46.02 E

عرض جغرافیایی : 35.69 N

عمق : 10 کیلومتری

 

ارسال نظر