در تازه ترین اقدام که موجب تعجب همگان شده توزیع مشروبات الکلی در ایستگاه های صلواتی بوده که شاید اولین سوال که برای همه پیش میاد این باشه که اینجا کجاست و آیا واقعا آنها در حال خوردن مشروبات الکلی هستند : باید گفت که بله اینجا تهران است محله تهرانپارس شرقی (جوادیه ) و این جماعت واقعا در حال خوردن مشروبات الکلی هستند. این ها به راستی چه چیز را به تمسخر گرفته اند.

ارسال نظر