طوطی سخنگوی آمریکایی به عنوان شاهد یک قتل شناخته شد!

به گزارش گروه ترجمه ، اعضای خانواده یک مقتول در میشیگان که پسرشان را چندی پیش از دست دادند مدعی شدند که طوطی پسرش ممکن است شاهد قتل او باشد. چندی پیش مردی جوان توسط همسرش به خاطر درگیری مالی با اسلحه به قتل رسید و پلیس در جریان شکایت خانواده اش علیه همسر مقتول زن جوان را دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفت.

untitled

قتل به خاطر پول

وی در بازجویی مدعی شد که همسرش را نکشته و در زمان قتل نیز حضور نداشته است اما افسر پرونده طی بررسی خانه این زوج دریافت که طوطی سخنگوی آنها شاهد ماجرا بوده چرا که پس از دیدن ماموران پلیس مدام تکرار می کرد : نه شلیک نکن !

خانواده مقتول مدعی هستند این طوطی بسیار زرنگ است و مطمئن هستند که شاهد قتل پسرشان نیز بوده است.

در حال حاضر پلیس رسیدگی در این پرونده را آغاز کرده است.

untitled

 

ارسال نظر