امروز صبح و در شهر اهواز تصادف میان خودروی سمند و یک گاو که آزادانه در شهر می چرخید خبر ساز شد و این سوال در ذهن همگان پیش آمد که تکلیف این تصادف چیست. راننده بیچاره ایی که با این گاو تصادف کرده است هم باید خسارت ماشین را بدهد و هم خسارت گاو ولی واقعا قانون در این قبیل مسائل چه تدابیری اندیشیده است.

ارسال نظر