پلیس کالیفرنیا یک مرد روانی را به جرم 4 قتل بازداشت کرد.

متهم که کارمند قدیمی یک شرکت بود پس از دستگیری اعتراف کرده که هنگام مشاوره در ارتباط با مشکلات خانوادگی همسر خود را به همراه 4 تن دیگر در مرکز مشاوره به قتل رسانده و پس از این که شاهدان عینی پلیس را در جریان ماجرا قرار داد ماموران موفق شدند وی را پس از روزها فرار شناسایی و چند شهر دورتر بازداشت کنند.

untitled

متهم در ادامه نیز افزود که در پی یک حمله عصبی دست به قتل های پی در پی زده و قتل ها به دلیل مشکلات روحی روانی اش بوده است.

در حال حاضر تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

منبع: خبرگزاری رکنا

 

ارسال نظر