حذف میلی جنسی متهمان به خشن ترین روش!

جدید ترین قانون برای تجاوز

به تازگی قانونی در ایالت آلابامای آمریکا به تصویب رسانده شد که در آن فرایند اخته شیمیایی متجاوزان جنسی اعلام شد.

جنسی

در این قانون مشخص شد که محکومانی که به‌علت آزار و تجاوز جنسی کودکان در زندان هستند، درصورت تقاضای عفو باید با مصرف داروهایی که ترشح هورمون‌های جنسی آنها را کاهش می‌دهد، موافقت کنند فرایندی که به اخته‌شیمیایی معروف شده است.

محکومان این چنینی باید هزینه‌های تامین این داروها را که هم خوراکی و هم تزریقی آن موجود است را نیز تقبل کنند


منبع: خبر گزاری رکنا

ارسال نظر