گوریل گنده بعد از به دام انداختن پسر بچه کوچک به او تجاوز کرد.

 پسر بچه چهار‌ساله یک خانواده آمریکایی در یک لحظه از نرده‌های محل نگه‌داری گوریل عبور کرده و درون قفس گوریل می‌افتد و مورد تجاوز گوریل قرار می گیرد.

 

گوریل در ابتدا قصد صدمه زدن به این کودک را نداشته و از او مراقبت می‌کند اما در مدت زمان 15 دقیقه‌ای که این کودک در قفس گوریل سپری می‌کند مسولان نمی‌توانند او را از این وضعیت نجات دهند و با به خطر افتادن کودک گوریل به ضرب گلوله کشته می‌شود.

 

 

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر