تحقیقات برای یافتن هویت این فرد در دستورکار ماموران قرار گرفت تا اینکه سرانجام با استفاده از شیوه های پلیسی و تصاویر به دست آمده، متهم مورد شناسایی قرار گرفت.

سرهنگ سعید راستی در مورد سارق زن نما گفت:مدتی قبل و به دنبال دریافت گزارش هایی مبنی بر سرقت و زورگیری در برخی از مراکز خرید به پلیس امنیت واصل شد که در جریان آن رسیدگی به موضوع در دستورکار ماموران قرار گرفت. وی با بیان اینکه در تحقیقات اولیه ماموران مشخص شد که اقدامات مجرمانه از سوی مردی در پوشش زنانه و زن نما انجام شده است، گفت:تحقیقات برای یافتن هویت این فرد در دستورکار ماموران قرار گرفت تا اینکه سرانجام با استفاده از شیوه های پلیسی و تصاویر به دست آمده، متهم مورد شناسایی قرار گرفت.

سارق2

رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با بیان اینکه متهم از اراذل و اوباش سابقه دار بود، ادامه داد:این فرد چند روز قبل از پایان سال در عملیاتی دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد که در جریان آن اقرار کرد که با پوشیدن مانتو، روسری و لباس زنانه وارد مراکز خرید شده و پس از شناسایی طعمه های خود اقدام به زورگیری از آنان با تهدید قمه و چاقو کرده است.

سارق

راستی با بیان اینکه متهم 24 سال سن داشته و دارای سابقه دستگیری هم هست، گفت:این فرد از لباس زنانه به عنوان پوششی برای مخفی ماندن هویت و نیز محلی برای پنهان کردن قمه و چاقویش استفاده کرده و عمده سرقت هایش را در مراکز خرید واقع در مرکز تهران انجام داده بود.

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم دستگیر شده، گفت:این فرد برای ادامه روند رسیدگی به جرم و کشف دیگر جرائم احتمالی به دادسرا تحویل داده شد.

 

ارسال نظر