گزارش های مرکز لرزه نگاری

 زلزله ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر زمین ارزوئیه را لرزاند

بزرگی: ۳.۷

محل وقوع: مرز استانهای کرمان و هرمزگان - حوالی ارزوئیه

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ 18:10:11

طول جغرافیایی: ۵۶.۵۴

عرض جغرافیایی: ۲۸.۲۳

عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

۳۰ کیلومتری ارزوئیه (کرمان)

۳۳ کیلومتری سرگز (هرمزگان)

۳۶ کیلومتری فارغان (هرمزگان)

نزدیکترین مراکز استان:

۱۱۸ کیلومتری بندرعباس

۲۳۵ کیلومتری کرمان است.

 

ارسال نظر