سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده ای نفتی در مورد سهمیه های بنزین توضیح داد.

تا قبل از شیوع کرونا ، هر سال قبل از نوروز دولت برای دارندگان خودروها شخضصی سهمیه بنزین مازاد قرار میداد.اما سال گذشته به علت جلوگیری از سفر رفتن مردم این سهمیه را کنسل کرد اما امسال و در نوروز 1400 و با توجه به اینکه برخی شهر ها وضعیت سفر را دارند باید دید دولت چه موضعی دارد. هر چند نوروز 1400 هم به مانند سال گذشته بهترین کار برای جلوگیری از همه گیری کرونا در خانه ماندن است اما همه می خواهند بدانند که سهمیه بنزین نوروز 1400 چه می شود؟کارت سوخت 

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گفت:

سهمیه بنزین برای سفرهای نوروزی منتفی است. فاطمه کاهی با بیان اینکه با توجه به شرایط کرونا، بعید به نظر می‌رسد در روزهای باقی مانده سال، تصمیم جدیدی در این باره گرفته شود، اظهار کرد: بنابراین سهمیه فروردین ماه خودروها، طبق روال هرماه در کارت‌های سوخت واریز خواهد شد.

نوروز 1400

 

 

ارسال نظر