چه کسانی در این اتاق ها زندانی هستند + عکس

 امیرعلی اسماعیلی در توئیتی به وضعیت زندان اوین پرداخت و در عکسی که منتشر کرد از امکانات زندان اوین رونمایی کرد. او با این توئیت و عکس معادله های ذهنی افراد را درباره زندان اوین به هم ریخت.

زندان اوین

 

ارسال نظر