بیشتر بدانیم

روزانه در دنیا افراد زیادی مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند که آمار دقیقی از انها در دسترس نیست.

تجاوز نوعی بزهکاری است که فرد متجاوز بدون رضایت طرف مقابل با او نزدیکی میکند و از انجا که در فرهنگ کشور ما این کار کاملا  متضاد با رفتار انسان هست شدیدا موجب خشم عمومی می شود ولی تجاوز چند بُعد مختلف دارد که مهم ترین بُعد آن فردی است که به او تجاوز شده است. روزانه در کشور تعداد زیادی تجاوز صورت میگرد که آمار درستی از ان در دسترس نیست چرا که بیش از نیمی از افراد قربانی  از ترس آبروی خود حاضر به بازگو کردن آن برای دیگران نیستند ، ولی به راستی مجازات تجاوز در قانون چیسن و آیا کافی و بازدارنده هست.

تجاوز

 در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است. متجاوزین معمولاً فقط بر اساس شهادت گواهان محکوم نمی‌شوند، بنابراین باید مدارک تأییدکننده از دیگران کسب شود. مدارک مربوط به اثبات دخول، هویت متجاوز و این واقعیت که نزدیکی بدون رضایت زن رخ داده‌است، می‌باید فراهم گردد.

قاضی

ولی‌الله حسینی، قاضی دادگاه کیفری استان تهران دربارهٔ وضعیت حقوقی تجاوز جنسی می‌گوید:

    احکام این جرم یا برائت است یا اعدام حد وسطی ندارد. اگر اعدام نبود و به‌طور مثال ۲۰ سال حبس بود قاضی نمی‌ترسید مجازات تعیین کنداما این مجازاتها کار را مشکل کرده‌است. از یک طرف مجبوریم حکم اعدام دهیم و از سویی اگر حکمی ندهیم روان از دست رفته یک زن قربانی را در نظر نگرفته‌ایم. این در حالی است که اثبات جرایم حدی با کوچکترین شبهه‌ای سخت می‌شود. مشکل دیگر ما این است که مجرمین در پلیس آگاهی اقرار می‌کنند اما در دادگاه‌ها اقرار نمی‌کنند و حتی شاکیان را نیز تهدید می‌کنند.

 

ارسال نظر