آلبوم خاطرات هر کسی پر است از عکس هایی که خودمان هم آنها را نمی شناسیم در حالی که آن فرد خودمان هستیم، بازیگران هم از این موارد مستثنی نیستند.

سلبریتی هال و بازیگران سینما امروزه جذاب و روتوش شده در جامعه حضور دارند اما دیدن چهره های قدیم  بازیگران در گذر زمان خالی از لطف نیست.

عکس های قدیمی سلبریتی و بازیگران ایرانی

عکس قدیمی بازیگران و خوانندگان ترکیه ایی:

برن سات

Screenshot_2021-03-19 بازیگران و هنرمندان on Instagram “سری اول استقبال بشه تا سری دهم میریم کدوم خیلی تغییر کرده طرفدارا ل[...]

بوراک اوزچیویت

Screenshot_2021-03-19 بازیگران و هنرمندان on Instagram “سری اول استقبال بشه تا سری دهم میریم کدوم خیلی تغییر کرده طرفدارا ل[...](1)

هانده آرچیل

Screenshot_2021-03-19 بازیگران و هنرمندان on Instagram “سری اول استقبال بشه تا سری دهم میریم کدوم خیلی تغییر کرده طرفدارا ل[...](2)

بوراک دنیز

Screenshot_2021-03-19 بازیگران و هنرمندان on Instagram “سری اول استقبال بشه تا سری دهم میریم کدوم خیلی تغییر کرده طرفدارا ل[...](3)

الچین سانگو

Screenshot_2021-03-19 بازیگران و هنرمندان on Instagram “سری اول استقبال بشه تا سری دهم میریم کدوم خیلی تغییر کرده طرفدارا ل[...](4)

مریم اوزلی

Screenshot_2021-03-19 بازیگران و هنرمندان on Instagram “سری اول استقبال بشه تا سری دهم میریم کدوم خیلی تغییر کرده طرفدارا ل[...](5)

خالد ارگنج

Screenshot_2021-03-19 بازیگران و هنرمندان on Instagram “سری اول استقبال بشه تا سری دهم میریم کدوم خیلی تغییر کرده طرفدارا ل[...](6)

کیوانچ تاتلیتوغ

Screenshot_2021-03-19 بازیگران و هنرمندان on Instagram “سری اول استقبال بشه تا سری دهم میریم کدوم خیلی تغییر کرده طرفدارا ل[...](7)

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر

 

روی خط رسانه

دیگر رسانه ها