او با انتشار عکسی خبر از بستری شدن خودش در بیمارستان داد.

حسن پور شیرازی بازیگر خوب و قدیمی کشورمان امروز با انتشار پستی در اینستاگرام خبر از بستری شدنش در بیمارستان را داد . او اینگونه نوشت : " دوستان عزیز ؛زمین خوردم و پایم شکست،نگران نباشید،الان خدارا شکر خوبم"

ارسال نظر