شیاد بیرحم با ورد هایش زنان را به خانه اش می کشاند.

یک مرد شیاد محلی در هندوستان که با اغفال زنان اقدام به تجاوز و اذیت و آزار آن‌ها می‌کرد تحت پیگرد پلیس این کشور قرار گرفته است.

این مرد که هویتش «شایلندرا مِهتا» معروف به «تاپاسوی بابا» اعلام شده مدعی بود که دارای قدرتی خاص از طرف خداست که قادر به حل گرفتاری‌های افراد است. او با اتهام اذیت و آزار چهار زن که سه نفر از آن‌ها با یکدیگر فامیل بودند روبه‌رو است. بنا به گزارش یکی از رسانه‌های محلی هندوستان این مرد شیاد در صومعه مهتا واقع در جیپور در ایالت راجستان اقدام به اذیت و آزار این زنان کرد.

زنان برای حل مشکل شان نزد شیاد هندی می رفتند

یکی از چهار زن قربانی، زنی بود که برای حل مشکل دخترش، او را نزد این مرد شیاد برده بود. یکی از سه قربانی دیگر زنی ۴۵ ساله بود که هنگامی که ماجرای مورد اذیت و آزار قرار گرفتنش را برای دو زن دیگر از اقوامش تعریف کرد آن‌ها نیز عنوان کردند که تجربه‌ای مشابه از مورد اذیت و ازار قرار گرفتن توسط این مرد شیاد داشته اند.

شکایت زنان هندی علیه شیاد

این سه زن روز سه شنبه شکایتی را علیه این مرد مطرح کردند. زن چهارم نیز روز چهارشنبه شکایتش را بر علیه این مرد در اداره پلیس ثبت کرد.

گفتنی است؛ پلیس هند در حالی تحقیقات خود در این باره را آغاز کرده که هنوز هیچ فردی بازداشت نشده است.

 

 

 

ارسال نظر