مرد گرگ صفت که به وسیله مار زن را می ترساند و از او تقاضای رابطه جنسی دارد.

مرد شیطان صفتی که در یکی از هتل های شهر ” فوژو” در استان جیانگژی چین با استفاده از یک مار سمی اقدام به ترساندن یک زن جوان و سپس  تجاوز و آزار و اذیت جنسی او کرده بود به مکافات عمل خود گرفتار شد. جسد بی جان این مرد در حالی که توسط یکی از مارهای سمی خود مورد حمله قرار گرفته و جانش را از دست داده بود در اتاق هتل پیدا شد.

این حادثه در تاریخ 22 نوامبر و هنگامی رخ داد که قربانی با مارهای خود در اتاق هتل مشغول بازی بود. بنا به گزارش پلیس محلی چین این مرد هنگام اقامت در این هتل چند مار سمی که متعلق به او بودند را به همراه داشت.

این مرد با تهدید مار سمی زنی را به اتاق خود برده و به وی تجاوز کرده بود در حال بازی با مارهای سمی خود از آنها نیش خورد اما چون فکر میکرد که نیش آنها مشکلی ندارد واکنشی نشان نداد . زن که فرصت را غنیمت شمرده بود از اتاق فرار کرده و به پلیس خبر داد که لحظه رسیدن پلیس مرد بی جان بر روی تخت افتاده بود . بنا به این گزارش این مرد با وجود مورد حمله قرار گرفتن توسط یکی از مارها از تماس با پلیس یا اورژانس پزشکی برای درخواست کمک خودداری کرد.

دو مار پس از نیش خوردن مرد اتاق را ترک کرده بودند و یک مار که مرد را نیش زده بود هنوز در اتاق بود که با حضور نیروهای آتش نشانی مارها شکار شدند .

در زیر فیلم مارهای سمی در هتل و شکار آنها توسط نیروهای آتش نشانی منتشر شده است :

ارسال نظر