مرد هوس باز در خیابان به زن جوان دست درازی کرد.

دزدیدن دختران و زنان توسط مردان به دلایل گوناگونی امکان دارد انجام گیرد که یکی از آنها تجاوز به دختر یا تجاوز به زن است که شاید بیشتر موارد هم به همین دلیل باشد .

 در ویدئوی زیر تجاوز به زن چینی که البته اینگونه به نظر می آید که مرد شیطان صفت این دختر چینی را با زور برای همین کار میبرد یکی از مواردیست که در روزهای اخیر مشابه صحبت های بالا شکل گرفته است .

این زن جوان که هویتش مشخص نشده، در حالی که شب‌هنگام در حال تردد در یک خیابان خلوت در شهر «ووتای» در استان شان شی بود، مورد حمله یک مرد شیطان صفت قرار گرفت. این مرد که سوار بر یک خودرو بود، با حمله به این زن قصد داشت تا او را به مکان دیگری منتقل کند که موفق به این کار نشد.

کلیپ تجاوز به دختر چینی

 

 

 

ارسال نظر