روز دوم ثبت نام برای مردم سورپرایز های ویژه ایی داشت

امروز روز دوم ثبت نام نامزد های انتخاباتی است و حاشیه هم کم نداشت از حضور احمدی نژاد با کلی آدم دورش گرفته تا حضور بهروز وثوق فرد.

مردی با کلاه شاپو و تیپ ایران قدیم که اتفاقا نام او بهروز وثوقی فرد هم بود .

بهروز وثوقی

احمدی نژاد

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر