تجاوز به زنان در سرویس های بهداشتی ترمینال های تهران

 روایت تجاوز به زنان در سرویس بهداشتی :

مردی که در سرویس های بهداشتی ترمینال های تهران به زنان و دختران تجاوز می کرد توسط مردم به سزای اعمالش رسید و سپس تحویل مراجع قضایی داده شد .

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر

 

روی خط رسانه

دیگر رسانه ها