قطع کردن آلت تناسلی یک پسر به دلیل تجاوز به دختر خبری هولناک که توسط خبرگزاری های کشور مراکش منتشر شده است که در این بخش از حوادث دلخراش سایت شبونه مشاهده میکنید.

قطع کردن آلت تناسلی پسر جوان

یک پسر جوان اهل مراکش که به خواستگاری دختر مورد علاقه خود میرود با پاسخ منفی رو به رو میشود و بعد از شنیدن پاسخ منفی خاننواده دختر نقشه شومی با این دختر میکشد. این پسر جوان دختر مورد علاقه خود را می رباید و به خانه میبرد و سپس به او تجاوز میکند! این مرد که “حسام ناصر” نام دارد بعد از تجاوز متواری میشود و دختر جوان به خانواده خود درباره این اقدام او خبر میدهد.

برادران این دختر به دنبال حسام ناصر میروند که او را به سزای اعمال خود برسانند.

تنبیه وحشتناک به خاطر تجاوز

در نهایت برادران این دختر حسام ناصر را در یکی از شهرهای دور افتاده مراکش پیدا میکنند و با قطع کردن آلت تناسلی او را تنبیه میکنند.

بریدن آلت تناسلی

پلیس مراکش همه این افراد را دستگیر کرده است.

خون ریزی شدید ناشی از جراحت باعث شد که پسر جوان بعد از چند ساعت جان خود را از دست بدهد. بعد از حاضر شدن در دادگاه مشخص شد که این پسر خواستگار دختر بوده ولی برادران او با ازدواج آنها مخالفت کرده اند .

تجاوزی در کار نبوده!

طی بررسی های پلیس معلوم شد که اصلا تجاوزی در کار نبوده و دختر به دروغ به خانواده خود این خبر را داده که انها را مجبور کند که به ازدواج انها تن دهند.

بریدن آلت تناسلی

بریدن آلت تناسلی

این دختر در مصاحبه با خبرنگاران گفته که من به دروغ موضوع تجاوز را مطرح کردم که خانواده ام به خاطر حفظ آبرو با ازدواج ما موافقت کنند و نمیدانستم که برادرانم به سراغ او خواهند رفت و این بلا را بر سر او بیاورند.

لازم به ذکر است که برادران این دختر هرکدام به 17 سال زندان محکوم شده اند.

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر

 

روی خط رسانه

دیگر رسانه ها