اراذل اوباش سابقه دار به جرم مزاحمت نوامیس بازداشت شد.

رحیم ادوارد شرور 24 ساله با سابقه متعدد کیفری در جنت آباد تهران بازداشت شد.

 15 اردیبهشت ماه امسال صدای بلند آهنگ ماشین شرور تهرانی با خالکوبی های متعدد و ظاهر نامتعارف در خیابان های جنت آباد توجه ماموران انتظامی را به خودش جلب کرد.

 ماموران پلیس که به راننده پرشیا مشکوک شده بودند در گام بعدی ماشین وی را متوقف کردند. ماموران با شنیدن حرف های ضد و نقیض رحیم ادوارد شرور تهرانی جنت آباد ماشین او را مورد بازرسی قرارد دادند که در پی آن 4  قبضه سلاح سرد از نوع شمشیر کشف شد.

رحیم ادوارد

تیم پلیسی در این مرحله پی بردند که این شرور بارها بخاطر مزاحمت نوامیس به زندان رفته است  که در این مرحله رحیم ادوارد متهم با توجه به حمل سلاح های سرد دستگیر شد.

بنابراین گزارش پرونده شرور سابقه دار برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.

 

 

 

ارسال نظر