شبکه نمایش خانگی زمان پخش سریال های خود را اعلام کرد.

در نوروز 1400 همانند نوروز پارسال بهترین توصیه برای جلوگیری از ویروس کرونا در خان ماندن است. اما مؤثر ترین راه برای در خانه نگه داشتن مردم در نوروز 1400 سرگرم کردن انهاست . در حالی که رسانه ها از تمام توان خود برای این موضوع بهره برده اند  اما به نظر می رسد مردم نیاز به سرگرمی بیشتری دارند به همین منظور شبکه نمایش خانگی برنامه خود را برای نوروز 1400 اعلام کرد:

نوروز 1400

سریال هایی که امسال در شبکه نمایش خانگی پخش می شوند به شرح زیر است:

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر