بازار خودرو این روزها و در ایام پایانی سال در حال تجربه بی سابقه ایی است.

با یک نگاه  عامیانه به بازار خودرو و قیمت خودرو ها میتوان فهمید که که امسال بیش از هر سال دیگری بازار خودرو کم رونق و کساد است. و قیمت خودرو ها روند کاهشی دارند .

خودرو

کارشناسان معتقدند با توجه به کاهش تقاضا که بخش مهمی از آن به قیمت خودرو مربوط می شود، احتمالا پس از ایام تعطیلات نوروز که معمولا تقاضای خرید خودور به طور طبیعی کمتر می شود، قیمت این کالا به شدت سقوط کند. این سقوط احتمالا ادامه دار خواهد و در تابستان احتمالا با اندکی افزایش، بخشی از این کاهش را جبران کند.

خودرو2

 

 

 

ارسال نظر