در خیابان های تهران رخ داد

سرقت موبایل توی روز روشن : توی این روزها با توجه به تورم و بی کاری گزارش های سرقت بسیار زیاد شده است یکی از سرقت هایی که به وفور دیده می شود سرقت موبایل است اما باید توجه داشت که در هر جایی تلفن همراه خود را دست نگیریم . سارقان همیشه در کمین هستند .

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر